Mijn Dagboek

Временна лична библиотека:

Пол ван Остайен
„Окупирания град“ (нидерландска) – на френски

Велемир Хлебников
„Избрани стихотворения“ (руска) – на английски

Джеймс Джойс
„Одисей“ (английска) – на немски

Имануел Кант
„Критика на чистия разум“ (немска) – на литовски

Брайън Грийн
„Елегантната вселена“ (английска) – на руски

Еугениус Алишанка
„Добър вечер“ (литовска) – на шведски

Аристотел
„Метафизика“ (старогръцка) – на нидерландски

ПП
Съобщението „Mijn Dagboek“ е любезно редактирано от Юнуз Юнуз.