Открийте разликите

Става дума отново за „Закона за развитие на академичния състав“ „Закона за научните степени и научните длъжности“ (или както там ще се казва).

В момента има вече четвърти вариант на законопроекта. Тъй като промените са впечатляващо много, някои от тях са радикални, а и ситуацията е някак непредсказуема, затова вместо да правя подробен преглед, реших просто да съпоставя новото предложение на Комисията с това, което вече беше гласувано на първо четене в Парламента. Представям резултата в pdf-формат: със синьо са нововъведенията, а отстрани в полето (с червено) са заменените текстове.
За контекст и начален коментар около тези промени, вижте предишната публикация. Мисля си, надявам се, че е имало смисъл от натиска досега, но докато законопроектът не стане закон, всичко е предпоследно.

* Ако предпочитате doc-формата, изтеглете него. Най-добре се сравнява под Normal View.

** Продължавам да допълвам факти, линкове и сведения към общия преглед върху ситуацията. Тъжното е, че той започваше така: „Действията на Министерството на образованието, младежта и науката започнаха да стават леко хаотични (надявам се това да е временно)“… Вижда се, че временно не е; затова най-важното е да се владее хаоса.

Обновяване
След много перипетии законът е публикуван (pdf) в „Държавен вестник“ на 21 май 2010. След няколко месеца обаче е спрян от Конституционния съд.