ФС52

Днес направихме петата сбирка на студио 52 и решихме, че засега спираме заниманията с „Новата наука“ на Джамбатиста Вико и се захващаме с „Кант и проблемът за метафизиката“ на Мартин Хайдегер…