Благодарност

На 31 май (четвъртък) 2007 се проведе публична защита пред СНС по философия на дисертацията ми „Взаимодействие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за относителността)“.

След цялата процедура, след всички криволичения, след добрия финален резултат искам да споделя само едно-единствено нещо: много благодаря на всички, които дойдоха и помогнаха със своето присъствие; както и на тези, които имаха желание, но бяха възпрепятствани!